Μηδέν - Πάολα

Είναι η τελευταία φορά

δεν έχω καρδιά να αντέχω

και να συγχωρώ

τα δικά σου μην και τα δεν

σε κάνουν μηδέν

δε φεύγεις σε διώχνω εγώ