-->

Μοντέλο τρώει κινέζικο, ενώ ταυτόχρονα δαμάζει τα κύματα κάνοντας Wakeboarding

Το μοντέλο κάνει wakeboarding ενώ παράλληλα τρώει κινέζικο με μεγάλη άνεση.