-->

Νεαρός κάνει καταδύσεις και αφήνει τις γαρίδες να του καθαρίσουν τα δόντια του

Ο δεκατριάχρονος κάνει καταδύσεις με τον πατέρα του και προκειμένου να καθαρίσει τα δόντια του χρησιμοποιεί τις γαρίδες.