Αδίστακτος οδηγός παρασύρει όποιον βρει στο δρόμο του

Ο οδηγός χτύπησε τέσσερις πεζούς και πολλά οχήματα.