-->

Τεράστιο πλοίο σε τρικυμία ταλαιπωρεί το πλήρωμα του

Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες.