-->

Γιατί δεν διασχίζουμε ποτέ μια πλωτή γέφυρα ταυτόχρονα με ένα φορτηγό

Φορτηγό όχημα βαρέους τύπου φορτωμένο με μπάζα βυθίζει προσωρινά μια πλωτή γέφυρα σε ποταμό παρασύροντας μαζί του δυο επιβατικά οχήματα.