Προσοχή οδηγεί ξανθιά

Ειδική επισίμναση για τις ξανθιές που κυκλοφορούν στο δρόμο.