Αποτυχημένη προσπάθεια υπερπήδησης ράμπας με ποδήλατο

Προσπάθεια που του προκάλεσε μεγάλο πόνο.