-->

Αποτυχημένη προσπάθεια φόρτωσης αυτόματου απορριματοφόρου

Καλή η τεχνολογία, αλλά κα΄ποιες φορές αποτυγχάνει.