Ψαράς πήγε να ελευθερώσει ψάρι αλλά πελεκάνος είχε αντίθετη γνώμη

Ακόμα και τα ψάρια δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία.