-->

Σφήκες φονιάδες σκότωσαν δεκαννιά άτομα στην Κίνα

Σφήκες έχουν σκοτόσει δεκαεννέα άτομα στη βορειοδυτική Κίνα και περίπου 600 άτομα είναι σοβαρά τραυματίες.