Πως κάνουν σκοποβολή οι πραγματικοί άντρες

Τι να παιδεύεσαι με όπλα και σημάδια...