-->

Ο σκύλος που γεμίζει κουβά με νερό και τον μεταφέρει σπίτι

Ο σκύλος είναι εκπαιδευμένος να μεταφέρει νερό στο σπίτι γεμίζοντας έναν κουβά.