-->

Ταύροι έρχονται αντιμέτωποι με το νέο φορτηγό της Volvo

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε για λόγους επίδειξης της ευελιξίας του νέου Volvo Fl.