-->

Θύμισέ μου - Στέλιος Ρόκκος

Θύμισέ μου

ποιος έπεσε στη φωτιά

για αυτήν εδώ την αγάπη