-->

Αφιέρωση - Δήμος Ζαγάρης

Μουσική και στοίχοι : Δήμος Ζαγάρης - Αφιέρωση

Ξανά εδώ εγώ και εσύ

οι δύο μας καρδιά μου

Σε ένα νησί

Όλη νύχτα αγκαλιά

με αστέρια συντροφιά