-->

Πανέξυπνη αγελάδα πίνει νερό από το πηγάδι

Αγελάδα μαθαίνει να χρησιμοποιεί την αντλία της γεώτρησης, για να μπορέσει να ικανοποιήσει τη δίψα της.