-->

Πως κατασκευάζονται τα αγωνιστικά αυτοκίνητα

Μία δύσκολη και απαιτητική διαδικασία.