-->

Άκουσα τα πρέπει - Φανή Δρακοπούλου

Άκουσα τα πρέπει κι αγνόησα τα θέλω

κανέναν πια και τίποτα εσένα μόνο θέλω