-->

Πως κατορθώνει μια αλεπού να εξασφαλίσει την τροφή της μέσα στα χιόνια

H αλεπού εντοπίζει τα ποντίκια που βρίσκονται βαθιά κάτω από το χιόνι, χρησιμοποιώντας την εκπληκτική ακοή της.