-->

Όλη η αλήθεια για το εμφιαλωμένο νερό

Το εμφιαλωμένο νερό είναι λιγότερο κατάλληλο από το νερό της βρύσης. Κοστίζει περίπου 2000 φορές περισσότερο από αυτό της βρύσης και έχει λιγότερο καλή γεύση.