Άλογο με άμαξα μπαίνει με πολλά στη στροφή

Μάλλον τα πέταλα δεν είχαν πιάσει τη σωστή θερμοκράσια και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την άμαξα μέσα στη στροφή. Γρήγορα στον πεταλώτη για άλλη γόμα..