-->

Άποψη μου - Ελένη Χατζίδου

Την άποψη μου

στα ίσια εγώ τη λέω

ποτέ δεν ήσουν

και τίποτα σπουδαίο