-->

Το βίντεο απαγορεύεται σε άτομα προσκολλημένα σε πάσης φύσεως παρατάξεις και ιδεολογίες

Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Μια αναζήτηση στους σκοτεινούς απόηχους της Ελληνικής ιστορίας, οι διαμάχες και οι δολοπλοκίες που πάντα μας έφερναν σε ρήξη πρέπει να λάβουν τέλος εδώ και τώρα!