-->

Αυτό θα πει να είσαι τέρας ψυχραιμίας

Αφού προσέκρουσαν στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, έπεσαν στο ποτάμι χωρίς να χάσουν καθόλου την ψυχραιμία τους. Σαν να ήταν κάτι που τους συνέβαινε κάθε μέρα.