Δαβίδ εναντίον Γολιάθ σε αγώνα Σούμο

Η ταχύτητα και η ευελιξία είχαν το πλεονέκτημα σε αυτό τον αγώνα.