-->

Εφευρέτης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον ήλιο για να μαγειρέψει

Φαίνεται όμως πως κάποια παράμετρος δεν λειτούργησε σύμφωνα με τους υπολογισμούς και στο τέλος ο εφευρέτης μας έμεινε νηστικός.