Εντυπωσιακό όχημα αυξομειώνει τις λωρίδες στο δρόμο ανάλογα την κίνηση

Σε καμιά δεκαριά χρόνια ίσως να το δούμε και στους Ελληνικούς δρόμους.