Εργάτες έσωσαν αγελάδα που είχε κολλήσει το κεφάλι της σε πλαστική καρέκλα

Οι εργαζόμενοι βρήκαν την αγελάδα, να βρίσκεται με το κεφάλι της μέσα στην πλαστική καρέκλα και την ελευθέρωσαν.