-->

Φαντάροι σε αποτυχημένη άσκηση με όλμους

Η αφλογυστία του όλμου προκάλεσε τον πανικό στους φαντάρους.