Γυναίκες που δεν τα πάνε και τόσο καλά με τα δίτροχα

Γυναίκες που προσπάθησαν να δαμάσουν δίτροχα οχήματα, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.