-->

Χαρακτηριστικοί ήχοι κινητήρα 100 διαφορετικών supercars

Κάθε supercar έχει το δικό του χαρακτηριστικό ήχο και 100 από αυτά παρουσιάζονται στο βίντεο.