-->

Κοινωνικό πείραμα: Θα κλέβατε ποτέ έναν άστεγο

Οι περισσότεροι όχι, αλλά πάντοτε υπάρχει και ο ένας.