-->

Πως μπορείτε να ανοίξετε μια κονσέρβα μόνο με τα χέρια σας

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κάνετε μια χαρά τη δουλειά σας.