Να γιατί δεν ανεβαίνουμε με κοντή φούστα πάνω σε μηχανικό ταύρο

Γιατί οι αποκαλύψεις που μπορούν να γίνουν είναι μεγάλες.