Λάσπη έξω από το τέρμα αποσοβεί σίγουρο γκόλ

Η αντίδραση του παιδιού που βρίσκεται πίσω από το τέρμα τα λέει όλα..