-->

Οίκος ανοχής - Παντελής Παντελίδης

Πήγα στο μέρος που τα βράδια μας αράζαμε

την παιδική χαρά μαθαίνω την γκρεμίσανε

και το παγκάκι που τα όνειρα χαράζαμε

ξερίζωσαν και οίκος ανοχής ανοιξανε