-->

Πως αντιδρά ο οργανισμό μας όταν τρώμε επεξεργασμένα τρόφιμα και πως όταν τρώμε σπιτικό φαγητό

Ο οργανισμός αφομοιώνει τελείως διαφορετικά τα επεξεργασμένα τρόφιμα, από ότι το σπιτικό φαγητό.