-->

Όταν τα παιδιά μαθαίνουν καλούς τρόπους από μικρά

Υποκλίνονται ακόμα και στις κούκλες..