-->

Πίθηκος επαναφέρεται στη ζωή μετά από ηλεκτροπληξία

Πίθηκος επαναφέρεται στη ζωή μετά από ηλεκτροπληξία σε καλώδιο υψηλής τάσης.