-->

Δείτε πόσο ΠΟ μετρήθηκαν στο γνωστό τραγούδι καγκέλια

Ο αριθμός των ΠΟ είναι τόσο μεγάλος, που σε πραγματικό χρόνο είναι δύσκολο κάποιος να καταφέρει να τα μετρήσει σωστά.