-->

Πιο σουρωμένος πεθαίνεις

Πόσο δύσκολο μπορεί να γίνει το να μετακινήσεις ένα καροτσάκι όταν είσαι τέρμα σουρωμένος.