-->

Θαλάσσιοι ελέφαντες κατεδαφίζουν σκηνή κάμεραμαν

Ο κάμεραμαν έμεινε σαστισμένος να τις κοιτάζει.