-->

Τώρα μιλάω εγώ - Φανή Δρακοπούλου

Τώρα μιλάω εγώ

το καλό που σου θέλω άκουσε με

σα θεό σου ψηλά σήκωσε με