Πρώτα κοιτάμε το βάθος του ποταμού και μετά κάνουμε βουτιά

Γιατί όποιος δεν τηρήσει αυτό τον κανόνα θα βρεθεί προ εκπλήξεως.