-->

Χάρτινα καράβια - Μέλισσες

Μου' χες μάθει μια φορά

Πως να φτιάχνω τα καράβια

Να γεμίζω με φωνές

Τα λιμάνια μου τα άδεια