-->

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο μας όταν βιώνουμε έναν χωρισμό

Όταν βιώνουμε ένα χωρισμό, ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και όταν νιώθουμε σωματικό πόνο.