-->

Η ζωή του άντρα σε τρεις εικόνες

Ελεύθερος - Παντρεμένος - Χωρισμένος.