Εκτροχιάστηκε εμπορική αμαξοστοιχία που μετέφερε πυρηνικά απόβλητα στην Γαλλία

Οι υπεύθυνοι της εταιρίας για τα χημικά υποστήριξαν πως δεν υπήρχε διαρροή του επικίνδυνου υλικού.