-->

Αν κάπου κάποτε - Κώστας Μαρτάκης

Αν κάπου κάποτε

τυχαία σε 'βλεπα

τρελά θα χτύπαγε η καρδιά μου

και θα έτρεμα